> Ar faksu/tālruni saistītas problēmas > Nevar nosūtīt faksus, norādot adresātu sūtīšanas vēsturē
54XH-01H

Nevar nosūtīt faksus, norādot adresātu sūtīšanas vēsturē

Vēstures dati nav pieejami, ja vēstures dati nepastāv vai ja vēstures funkcija ir ierobežota. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai esat izslēdzis iekārtu?

Iekārtas izslēgšanas gadījumā saglabātie vēstures dati tiek dzēsti.

Vai opcija <Ierobežot jaunus adresātus> ir iestatīta pozīcijā <Ieslēgt>?

Ja iestatījāt opciju uz <Ieslēgt>, vēstures dati, kas saglabāti pirms iestatīšanas uz <Ieslēgt>, tiek dzēsti.

Vai opcija <Ierobež. atk. sūt. no žurnāla> ir iestatīta pozīcijā <Ieslēgt>?

Ja iestatījāt opciju uz <Ieslēgt>, vēstures sadaļā nevar norādīt adresātus.