> Ar tīklu saistītas problēmas > Iekārta izsauc nepareizu adresātu (ja tīklam ir pievienots iezvanes maršrutētājs).
54XH-00J

Iekārta izsauc nepareizu adresātu (ja tīklam ir pievienots iezvanes maršrutētājs).

Iespējams, iezvanes maršrutētāja vai DNS servera iestatījumi ir nepareizi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
Ja iezvanes maršrutētājam nav jāpārsūta apraides paketes, iestatiet iezvanes maršrutētāju, lai apraides paketes netiktu pārsūtītas. Ja iezvanes maršrutētājam ir jāpārsūta apraides paketes, pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi.
Ja DNS serveris atrodas ārējā tīklā, savienojumam iestatiet IP adresi, nevis resursdatora nosaukumu, pat ja veidojat savienojumu ar ierīcēm tīklā, ar kuru ir savienota iekārta.
Ja DNS serveris ir tīklā, ar kuru ir savienota iekārta, un informācija par ārējam tīklam pievienotām ierīcēm tiek reģistrēta DNS serverī, pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi.