> Ar tīklu saistītas problēmas > Nevar izveidot savienojumu ar tīklu
54XH-00E

Nevar izveidot savienojumu ar tīklu

Iespējams, ir nepareizi izvēlēti porti vai nepareizs IP adreses iestatījums. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
Skatiet arī tālāk norādītos vienumus.

Vai ir atlasīti pareizie porti?

Pārbaudiet porta iestatījumus.
Ja nav piemērota porta, izveidojiet to, izmantojot printera draiveri.

Vai IP adrese ir iestatīta pareizi?

Veiciet savienojuma testu, lai pārbaudītu, vai IP adrese ir iestatīta pareizi.
DHCP vidē IP adrese tiek iegūta automātiski. Pārbaudiet, vai pašreizējā IP adrese ir iestatīta pareizi. Ja IP adrese nav iestatīta pareizi, pārbaudiet, vai maršrutētāja vai piekļuves punkta DHCP funkcija ir iespējota.
PIEZĪME
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumos <DHCP> un <Automātiska IP> ir aktivizēta, tādējādi iekārta iegūst IP adresi automātiski.

Vai savstarpēji atbilst iekārtas IP adreses un datora IP adreses apakštīkla adreses daļas?

Ja apakštīkla adreses neatbilst, saskaņojiet tās, mainot iekārtas un datora IP adresi.

Vai saziņu neierobežo datora ugunsmūris?

Ja IP adreses vai MAC adrese ir nepareizi ievadīta, iekārtai nevar piekļūt. Šādā gadījumā darbības panelī iestatiet opciju <IPv4 adrešu filtrs>, <IPv6 adrešu filtrs> vai <MAC adrešu filtrs> pozīcijā <Izslēgt>.

Ja iekārta ir izslēgta un pēc tam vēlreiz ieslēgta, vai sakari ir atspējoti?

Ja iekārta tiek izslēgta un pēc tam vēlreiz ieslēgta, iespējams, iekārtai ir piešķirta cita IP adrese, nevis iepriekš izmantotā. Izmantojot DHCP, sazinieties ar tīkla administratoru un veiciet kādu no šiem iestatījumiem:
Iestatiet iekārtā <DNS dinamiskā atjaunināšana> uz <Ieslēgt>.
Iestatiet, lai vienmēr, kad iekārta tiek startēta, tiek piešķirta viena un tā pati IP adrese.