> Ar kopēšanu/drukāšanu saistītas problēmas > Drukāšanas rezultātā ir radušies teksta kropļojumi
54XH-04K

Drukāšanas rezultātā ir radušies teksta kropļojumi

Iespējams, printera draiveris nav instalēts pareizi, vai ir radusies ar dokumentu saistīta problēma. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai izmantojat piemērotu printera draiveri?

Pārbaudiet, vai iekārtā instalētais printera draiveris ir atbilstošs.
Kad veicat drukāšanu, pārbaudiet, vai ir izvēlēts iekārtai atbilstošs printera draiveris.

Vai problēma nav saistīta ar printera draiveri?

Atkārtoti instalējiet printera draiveri. Papildinformāciju par instalēšanas darbībām skatiet attiecīgo draiveru lietošanas rokasgrāmatās tiešsaistes rokasgrāmatu tīmekļa vietnē.

Vai drukājat, izmantojot USB savienojumu?

Nomainiet USB kabeli. Ja lietojat garu USB kabeli, nomainiet to pret īsu.
Ja izmantojat USB centrmezglu, savienojiet iekārtu tieši ar datoru, izmantojot USB kabeli. Ja sakarus nevar izveidot tikai, kad tiek izmantots USB centrmezgls, sazinieties ar USB centrmezgla ražotāju.

Vai rakstzīmju kropļojumi rodas tad, kad drukājat konkrētu dokumentu vai izmantojat konkrētu lietojumprogrammu?

Izveidojiet problemātisko dokumentu no jauna vai importējiet dokumenta saturu jaunā failā un tad mēģiniet drukāt vēlreiz.
Pārbaudiet, vai dokumentu var pareizi izdrukāt ar citu lietojumprogrammu. Ja rezultāts ir sekmīgs, tas norāda, ka problēmas rada sākotnējā lietojumprogramma. Sazinieties ar lietojumprogrammas izstrādātāju.