> Ar USB savienojumu saistītas problēmas > Nav sakaru ar datoru, izmantojot USB savienojumu
54XH-013

Nav sakaru ar datoru, izmantojot USB savienojumu

Iespējams, USB kabelis nav pareizi pievienots vai ir atlasīts nepareizais ports. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai USB kabelis ir pievienots pareizi?

Pārbaudiet savienotājus abos kabeļa galos – savienotāju, kas jāpievieno iekārtai, un savienotāju, kas jāpievieno datoram.
Plakanās formas savienotājs: Savienojiet ar datora USB portu.
Kvadrāta formas savienotājs: Savienojiet ar iekārtas USB portu.
Nomainiet USB kabeli. Ja lietojat garu USB kabeli, nomainiet to pret īsu.
Ja izmantojat USB centrmezglu, savienojiet iekārtu tieši ar datoru, izmantojot USB kabeli. Ja sakarus nevar izveidot tikai, kad tiek izmantots USB centrmezgls, sazinieties ar USB centrmezgla ražotāju.

Vai esat izvēlējies pareizo portu?

Pārbaudiet porta iestatījumus.
Ja nav izmantojama porta vai neesat pārliecināts, kurš ir pareizais ports, atkārtoti instalējiet printera draiveri. Kad atkārtoti instalējat printera draiveri, pareizais ports tiek izveidots automātiski.

Vai datora USB ports darbojas pareizi?

Restartējiet gan datoru, gan iekārtu. Ja datoram ir vairāki USB porti, pievienojiet USB kabeli citam, nevis pašreizējam, portam.