> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Išspausdinto brūkšninio kodo neįmanoma nuskaityti
54XF-066

Išspausdinto brūkšninio kodo neįmanoma nuskaityti

Gali būti, kad negalima nuskaityti mažo brūkšninio kodo arba iš storų linijų sudaryto brūkšninio kodo.
Padidinkite brūkšninį kodą.
Jeigu brūkšninio kodo linijų kryptis yra statmena popieriaus išvesties krypčiai, pasukite vaizdą 90 laipsnių, kad linijos būtų lygiagrečios popieriaus išvesties krypčiai.
Jeigu problema išlieka net atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, pakeiskite režimą naudodami [Barcode Adjustment Mode] spausdintuvo tvarkyklėje. Pagerėjimas mažiausias naudojant [Mode 1], o didžiausias naudojant [Mode 5]. Pabandykite koreguoti pradėdami nuo [Mode 1].
[Finishing] skirtuke  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Pasirinkite režimą
PASTABA
Jeigu pagerėjimas akivaizdesnis, spausdinimo tankis tampa mažesnis.
[Barcode Adjustment Mode] gali būti nerodomas dėl spausdintuvo tvarkyklės parametrų. Informacijos apie tai, kaip jį peržiūrėti, žr. atitinkamų tvarkyklių instrukcijas internetinių instrukcijų svetainėje.
Jeigu [Barcode Adjustment Mode] nurodytas, parametras <Koreguoti išsiliejusį vaizdą> išjungiamas. Be to, nurodžius [Mode 4] arba [Mode 5] lėčiau atliekamas spausdinimas.