> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Kita popieriaus pusė yra dėmėta
54XF-065

Kita popieriaus pusė yra dėmėta

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba nešvarus fiksavimo blokas. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar įdėjote popierių, kurio formatas mažesnis, nei spausdinamų duomenų?

Patikrinkite ir įsitikinkite, kad popieriaus formatas atitinka spausdinamų duomenų dydį.

Ar nuvalėte fiksavimo bloką?

Nuvalykite fiksavimo bloką.

Ar spausdinant vaizdus ar nuotraukas su pustoniais ant nedidelio ploto sunkaus popieriaus yra daug ruožų?

Pakeiskite <Sunkaus mažo pop. fiks. gerinimas> parametrus. Nustačius šį elementą į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> sumažės spausdinimo sparta.