> Įstrigusio popieriaus šalinimas > Apie įstrigusį popierių > Tiektuve įstrigęs popierius
54XF-03S

Tiektuve įstrigęs popierius

Norėdami pašalinti originalą, atlikite šiuos veiksmus.
Jei tiektuve yra įdėta originalų, pirmiausia juos išimkite. Tada atlikite toliau nurodytus veiksmus. Nebandykite išimti įstrigusio popieriaus iš aparato jėga. Jei įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, atlikite kitą veiksmą.
1
Išimkite įstrigusį originalą iš tiektuvo dangčio.
1
Atidarykite tiektuvo dangtį.
2
Atsargiai ištraukite originalą.
3
Pakelkite originalų dėklą ir atsargiai ištraukite originalą.
4
Uždarykite tiektuvo dangtį.
2
Išimkite įstrigusį originalą iš apatinės tiektuvo pusės.
1
Atidarykite tiektuvą.
2
Atsargiai ištraukite originalą.
3
Atsargiai uždarykite tiektuvą.
3
Vėl padėkite originalą.