> Kartojasi problemos > Jei problemos išspręsti nepavyksta
54XF-0EC

Jei problemos išspręsti nepavyksta

Kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
SVARBU
Neardykite ir neremontuokite aparato patys
Jei aparatą išardote arba remontuojate patys, garantija jam gali negalioti.

Kai kreipiatės į „Canon“

Kai į mus kreipsitės, būkite parengę toliau nurodytą informaciją:
Gaminio pavadinimą (MF455dw / MF453dw)
Platintoją, iš kurio įsigijote aparatą
Informaciją apie jūsų problemą (pvz., ką darėte ir kas nutiko)
Serijos numeris (esantis ant galinės aparato dalies)
PASTABA
Patikrinkite serijos numerį iš valdymo pulto
Pasirinkite <Būsenos mon.>  <Įrenginio informacija>  <Serijos numeris>.