> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Tuščiose vietose matomi vaizdų šešėliai
54XF-051

Tuščiose vietose matomi vaizdų šešėliai

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar tame pačiame puslapyje matyti šešėliniai vaizdai?

Pakeiskite <Aukšto drėgnio režimas> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali skirtis spausdinimo tankis atsižvelgiant į aplinkos drėgmę.

Ar spausdinant ant didelių lapų po spausdinimo ant mažų lapų matomi vaizdų šešėliai?

Pakeiskite <Juodų dažų koregavimas 1> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.