> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Ant spaudinių matosi dėmės
54XF-050

Ant spaudinių matosi dėmės

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba kilo naudojimo aplinkos parametrų problemų. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar dėmės atsiranda spausdinant mažo drėgnumo aplinkoje?

Pakeiskite <Žemo drėgnio režimas> parametrus. Pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>. Iš pradžių išbandykite <1 režimas>.
PASTABA
Nustačius <Žemo drėgnio režimas>, naudojant aparatą drėgnoje aplinkoje gali būti mažesnis arba nevienodas spausdinimo tankis.

Ar dėmės pasirodo ant spaudinių priklausomai nuo popieriaus tipo arba operacinės aplinkos?

Pakeiskite <Koreguoti išsiliejusį vaizdą> parametrą. Pagerėjimas mažiausias naudojant <1 režimas>, o didžiausias naudojant <4 režimas>. Pabandykite koreguoti pradėdami nuo <1 režimas>.
PASTABA
Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti mažesnio spausdinimo tankio arba gali pailgėti spausdinimo trukmė. Taip pat gali būti mažiau ryškūs kraštai ir grubesnės detalės.
Jeigu [Barcode Adjustment Mode] spausdintuvo tvarkyklėje nustatytas, parametras <Koreguoti išsiliejusį vaizdą> išjungiamas.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.

Ar dėmės pasirodo ant kopijavimo darbų spaudinių priklausomai nuo popieriaus tipo arba operacinės aplinkos?

Pakeitus į <Koreg. kopijos išsil. vaizdą> gali pavykti išspręsti šią problemą. Pagerėjimas mažiausias naudojant <1 režimas>, o didžiausias naudojant <3 režimas>.
PASTABA
Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti mažesnio spausdinimo tankio.