> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Spaudiniai yra pilki
54XF-056

Spaudiniai yra pilki

Gali būti, kad kilo problemų su originalu arba spausdinimo aplinka. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar originalas turi fono spalvą, ar jis dėmėtas? Ar jūs kopijuojate ant plono popieriaus atspausdintą originalą, pavyzdžiui, laikraštį, ir todėl tekstas arba vaizdai, esantys kitoje lapo pusėje, yra matomi per popierių?

Patikrinkite originalą ir atitinkamai pakoreguokite tankio parametrus.

Ar baltas fonas tampa tamsiu?

Pakeiskite <Fono tankis> parametrą. Pakeitus į <Reguliuoti (rankiniu būdu)> parametrą gali pavykti išspręsti šią problemą.
PASTABA
Atsižvelgiant į originalo spalvą, gali būti paveiktos ne tik fono dalys.

Ar aparatas stovi tinkamoje aplinkoje?

Aparatą montuokite tinkamoje vietoje.
Palaikykite dažomųjų miltelių kasetę tinkamoje vietoje 2–3 valandas, tada vėl bandykite spausdinti. Tai gali padėti pašalinti problemą. Jei problema išliko, pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.