> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Spaudiniai išblukę
54XF-053

Spaudiniai išblukę

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi. Taip pat nustatykite tinkamus popieriaus formato ir tipo parametrus.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.

Ar spausdinant ant vokų spaudiniai išblukę?

Spaudiniai gali atrodyti išblukę spausdinant ant nelygaus paviršiaus vokų. Nustačius <Nelygaus paviršiaus vokų rež.> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta. Tačiau spausdinimo greitis gali būti mažesnis.
PASTABA
<Nelygaus paviršiaus vokų rež.> veikia tik tuomet, kai popieriaus tipo parametras yra <2 vokas>.
Nustačius <Įjungta> kaip <Susisukusio popier. taisymas>, parametras bus išjungtas.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.