> Kartojasi problemos > Jei problemos išspręsti nepavyksta
54XF-06W

Jei problemos išspręsti nepavyksta

Kreipkitės pagalbos į įgaliotuosius „Canon“ techninio aptarnavimo specialistus arba „Canon“ pagalbos liniją.
SVARBU
Neardykite ir neremontuokite aparato patys
Jei aparatą išardote arba remontuojate patys, garantija jam gali negalioti.

Kai kreipiatės į „Canon“

Kai į mus kreipsitės, būkite parengę toliau nurodytą informaciją:
Gaminio pavadinimas (MF543x / MF542x)
Platintoją, iš kurio įsigijote aparatą
Informaciją apie jūsų problemą (pvz., ką darėte ir kas nutiko)
Serijos numeris (esantis ant galinės aparato dalies)
PASTABA
Patikrinkite serijos numerį iš valdymo pulto
Pasirinkite <Būsenos mon.>  <Įrenginio informacija>  <Serijos numeris>.