> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Tuščiose vietose matomi vaizdų šešėliai
54XF-0A9

Tuščiose vietose matomi vaizdų šešėliai

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar tame pačiame puslapyje matyti šešėliniai vaizdai?

Pakeiskite <Aukšto drėgnio režimas> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali skirtis spausdinimo tankis atsižvelgiant į aplinkos drėgmę.

Ar spausdinant ant didelių lapų po spausdinimo ant mažų lapų matomi vaizdų šešėliai?

Pakeiskite <Juodų dažų koregavimas 1> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.