> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Dalis popieriaus lapo neišspausdinta
54XF-0AE

Dalis popieriaus lapo neišspausdinta

Gali būti, kad kilo problemų su paraščių parametrais arba netinkamai įdėtas popierius. Patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar spausdinate duomenis be paraščių?

Taip gali įvykti, jei spausdintuvo tvarkyklėje nenustatyta jokia paraštė. Įsitikinkite, kad spausdinamame dokumente būtų paraštės.
[Finishing] skirtukas  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Ar popieriaus kreiptuvai sulygiuoti pagal popieriaus kraštus?

Jei popieriaus kreiptuvai yra per toli arba per arti, dalis dokumento gali būti neišspausdinta.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.