> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Matyti balti taškai
54XF-0AJ

Matyti balti taškai

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba kilo naudojimo aplinkos parametrų problemų. Patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?

Pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar tamsaus teksto arba linijų centre yra tuštuma?

Pakeiskite <Aukšto drėgnio režimas> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali skirtis spausdinimo tankis atsižvelgiant į aplinkos drėgmę.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.

Ar naudojate aparatą aplinkoje, pasižyminčioje dideliu drėgnumu?

Pakeiskite <Aukšto drėgnio režimas> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali skirtis spausdinimo tankis atsižvelgiant į aplinkos drėgmę.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.