> Pranešimai ir klaidų kodai > Klaidos kodų šalinimas
54XF-075

Klaidos kodų šalinimas

Toliau rasite kiekvieno klaidos kodo galimas priežastis ir sprendimus.
Jei klaida įvyksta dėl nesėkmingo spausdinimo arba jei negalite išsiųsti arba gauti faksogramos ar nuskaityto originalo, atitinkamas trijų skaitmenų formato klaidos kodas parodomas ataskaitoje arba ekrane.
Informacijos, kaip išspausdinti klaidos ataskaitą ir ataskaitoje esančią informaciją, žr.
Informaciją apie užduoties žurnalo ekraną žr. .

Nuo #001 iki #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

Nuo #401 iki #499

#401
#406
#408

Nuo #701 iki #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

Nuo #801 iki #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

Nuo #901 iki #999

#934
#995