> Kitos problemos > Paleidžiant aparatą arba spausdinimo metu girdimas keistas garsas
54XF-0E2

Paleidžiant aparatą arba spausdinimo metu girdimas keistas garsas

Gali būti, kad aparate yra pašalinių objektų arba naudojamas netinkamas popierius. Patikrinkite toliau nurodytus elementus.
PASTABA
Nors prieš spausdinimą, jo metu arba jį užbaigus gali būti girdimas stiprus arba netikėtas garsas, tai nėra problema ar aparato gedimas.

Ar aparato viduje yra popieriaus skiaučių, plastikinis maišelis ar kitų pašalinių objektų?

Patikrinkite, ar aparato viduje nėra popieriaus skiaučių, plastikinio maišelio ar kitų pašalinių objektų.

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar popierius tinkamai įdėtas?

Patikrinkite, ar popierius tinkamai įdėtas.

Ar tinkamai įdėtos dažomųjų miltelių kasetės?

Iš naujo įdėkite dažomųjų miltelių kasetes.

Ar naudojate originalias „Canon“ dažomųjų miltelių kasetes?

Tik originalios „Canon“ dažomųjų miltelių kasetės turėtų būti naudojamos dažomųjų miltelių kasetėms pakeisti.