> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Matyti dėmės
54XF-09W

Matyti dėmės

Gali būti nešvarus fiksavimo blokas.
Nuvalykite fiksavimo bloką.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.