> Pranešimai ir klaidų kodai > Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą
54XF-071

Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą

Toliau rasite kiekvieno klaidos pranešimo galimas priežastis ir sprendimus.
Jei negalite išsiųsti faksogramos ar atmintis pilna, arba susiduriate su veikimo problemomis, ekrane atsiranda pranešimas.
Galbūt naudojama padirbta arba ne „Canon“ kasetė. Negalima teisingai rodyti dažų kiekio kasetėje.
Tikrinant sertifikat. įvyko klaida.
Nespalvotas kopijavimas apribotas. Galimas tik spalvotas kopijavimas.
Nespalvotas spausdinimas apribotas. Galimas tik spalvotas spausdinimas.
Nepavyksta išanalizuoti autentifikavimo serverio sertifikato.
Negalima keisti į grupę užregistruotos paskirties vietos tipo.
Nepavyksta rasti prieigos taško.
Spausdinti negalima. Galėjo būti įdėta ne „Canon” arba padirbta kasetė.
Nepavyksta išspausdinti priimtų duomenų.
Nepavyksta gauti faksogramos. Įsitikinkite, kad siuntėjas tinkamai išsiuntė faksogramą.
Nepavyksta atpažinti vaizdo.
Negalima siųsti, nes nurodytas daugiau nei vienas adresatas.
Vienu metu negalima nurodyti grupės adresatų arba keleto adresatų.
Negalima nurodyti grupės adresatų, kai yra atjungta.
Šių parametrų naudoti negalima. Siuntimas į nurodytą paskirties vietą apribotas.
Kasetės ryšio klaida Gal naudojama padirbta ar ne „Canon“ kasetė.
Kasetės ryšio klaida. Spausdinti negalima. Galėjo būti įdėta ne „Canon” arba padirbta kasetė.
Pakeiskite autentifikavimo slaptažodį.
Patikrinkite autentifikavimo parametrus.
Spalvotas kopijavimas apribotas. Galimas tik nespalvotas kopijavimas.
Spalvotas spausdinimas apribotas. Galimas tik nespalvotas spausdinimas.
Kopijavimas yra apribotas.
Prisijung. nepavyko.
Prisijungti nepavyko. Patikrinkite PSK parametrus.
Prisijungti nepavyko. Pasiektas didžiausias leistinas įrenginių, kurie gali prisijungti prie prieigos taško, skaičius.
Prisijungti naudojant paprastą prisijungimą kompiuteriu nepavyko. Įrenginys bus paleistas iš naujo.
Nepavyko prisijungti per belaidį LAN. IŠJUNKITE ir vėl ĮJUNKITE pagrindinį maitinimą, tada dar kartą sukonfigūruokite parametrus.
Nepavyko prisijungti naudojant WPS. Truputį palaukite ir sukonfigūruokite parametrus dar kartą.
Nepavyko aptikti jokių belaidžių įtaisų prisijungimo.
Nepavyko išvalyti.
Nepavyko ištaisyti.
Nepavyko autentifikuoti atviros sistemos. Patikrinkite WEP parametrus.
Nepavyko autentifikuoti bendrinamo rakto. Patikrinkite WEP parametrus.
Tiesioginis prijungimas nutrauktas.
Paprastas prisijungimas kompiuteriu baigėsi, nes baigėsi skirtasis laikas Įrenginys bus paleistas iš naujo.
Kasetės eksp. laik. pabaiga.
Faksogramų siuntimas yra apribotas.
Įdėkite pop.
Mažas kasetės lygis
Atmintis pilna (Saugusis spausdinimas)
Atmintis pilna (praleisti klaidą)
Spausdinimas iš atmintinės apribotas.
Adresatas neatsako.
Pagrindinis kompiuteris neatsako.
Įstrigo popierius.
Popieriaus formato ir parametrų neatitiktis
Paruoškite kasetę.
Spausdinimas apribotas.
Nuotolinis nuskaitymas yra apribotas.
Nuskaitymas yra apribotas.
Nustatykite tinkamą autentifikavimo informaciją.
Nustatykite būtinąją autentifikavimo informaciją.
Naujų adresatų nurodymas ir registravimas yra apribotas.
Baigėsi autentifikavimo serverio sertifikato galiojimo laikas.
Netinkamas autentifikavimo serverio sertifikatas.
Kompiuteris yra apribotas.
WEP raktas netinkamai nustatytas. Patikrinkite WEP parametrus.
Fakso numeryje per daug skaitmenų.
Atmintis pilna.
Atmintis pilna. Dar kartą įveskite originalo tipo parametrus.
Atmintis pilna. Nuskaitymas bus atšauktas. Ar norite spausdinti?
Netinkamas simbolių skaičius arba įvesti netinkami simboliai.
USB atmintinė yra apribota.
Būtinąją autentifikavimo informaciją įveskite naudodami nuotolinio naudotojo sąsają.