> Belaidžio LAN ryšio problemos > Naudojamo belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško SSID nerodomas prieigos taškų sąraše
54XF-088

Naudojamo belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško SSID nerodomas prieigos taškų sąraše

Gali būti, kad naudojamo belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško SSID yra netinkamas arba neskelbiamas. Patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar SSID teisingas?

Patikrinkite, ar teisingai įvedėte belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško SSID.

Ar aparatas tinkamai prijungtas prie tinklo?

Patikrinkite tinklo ryšį. Jei problema išlieka net patikrinus tinklo ryšį, patikrinkite belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško saugos parametrus. Jei reikia, perkonfigūruokite parametrus. Kai aparatas negali prisijungti prie belaidžio LAN

Ar patikrinote belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško parametrus?

Suaktyvinus slėpimo režimą*1 ar BET KOKIO ryšio atmetimą*2 SSID gali būti nerodomas. Konfigūruokite belaidžio LAN ryšio parametrus įvesdami rankiniu būdu.
*1Funkcija, kuri išjungia automatinį belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško SSID aptikimą kituose įrenginiuose.
*2Funkcija, kai belaidis maršrutizatorius ar prieigos taškas atmeta ryšį, jei prijungiamo prietaiso SSID nustatytas kaip ANY arba paliktas tuščias.
Įsitikinkite, kad nustatyti tik kanalai nuo 1 iki 13. Jeigu naudojami keli belaidžiai maršrutizatoriai ar prieigos taškai, užkirskite kelią radijo ryšio trikdžiams nustatydami atskirus kanalus, pvz., „A maršrutizatorius: 1 kan., B maršrutizatorius: 6 kan., C maršrutizatorius: 11 kan.“
PASTABA
Informaciją apie kanalų parametrų tikrinimą ar konfigūravimą žr. belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją.