> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Tuščiose vietose matomi vaizdų šešėliai
54XF-028

Tuščiose vietose matomi vaizdų šešėliai

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar tame pačiame puslapyje matyti šešėliniai vaizdai? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Pakeiskite <Juodų dažų koregavimas 1> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma į <Įjungta>, dažomieji milteliai gali būti netinkamai nustatomi, todėl spaudiniai gali būti šviesesni.

Ar atliekant nepertraukiamą spausdinimą matyti šešėliniai vaizdai?

Pakeiskite <Juodų dažų koregavimas 2> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, spausdinimo tankis gali būti ne vienodas.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.