> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Spaudiniai tampa lengvai spalvoti
54XF-02F

Spaudiniai tampa lengvai spalvoti

Gali būti, kad kilo problemų dėl originalo arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar originalas turi fono spalvą, ar jis dėmėtas? Ar jūs kopijuojate ant plono popieriaus atspausdintą originalą, pavyzdžiui, laikraštį, ir todėl tekstas arba vaizdai, esantys kitoje lapo pusėje, yra matomi per popierių?

Patikrinkite originalą ir atitinkamai pakoreguokite tankio parametrus.

Ar baltos sritys šiek tiek suteptos dažais?

Pakeiskite <Apsauga nuo pajuodavimo> parametrą. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta. 
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, spausdinimo tankis gali būti mažesnis.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.