> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Dažomųjų miltelių žymės spaudinių krašte
54XF-026

Dažomųjų miltelių žymės spaudinių krašte

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba kilo paraščių parametrų problemų. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi. Taip pat nustatykite tinkamą popieriaus formatą ir tipą.

Ar spausdinate duomenis be paraščių?

Taip gali įvykti, jei spausdintuvo tvarkyklėje nenustatyta jokia paraštė. Įsitikinkite, kad spausdinamame dokumente būtų paraštės.
[Finishing] skirtukas  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Ar atliekant nepertraukiamą spausdinimą spaudiniai sutepami? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Tai gali pasireikšti nepertraukiamai spausdinant spausdinimo užduotis, kuriose yra daug vaizdų su pustoniais*. Pakeiskite <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą> arba <Regul. valyti fiksavimo mazgą> parametrą. Nustatant <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą> galima konfigūruoti, kad būtų atliekamas automatinis fiksavimo bloko valymas siekiant išvengti sutepimo. Jeigu nustatysite <Regul. valyti fiksavimo mazgą> į aukštesnį lygį, bus padidintas reguliaraus valymo dažnumas.
*Pustoniai naudojami lentelių langeliuose, diagramose, pristatymų medžiagos fonuose, nuotraukose ir t. t.
PASTABA
Kiekvieną kartą atliekant valymą naudojant <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą>, išvedamas popieriaus lapas.
Nustačius <Regul. valyti fiksavimo mazgą> į didesnį lygį, sumažės spausdinimo sparta.
Jeigu požymiai nesumažėja pakeitus parametrą <Regul. valyti fiksavimo mazgą> arba jeigu nenorite nustatyti <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą>, atlikite <Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)>.
PASTABA
Ši operacija bus efektyvesnė, jeigu atliekama maždaug po pusvalandžio užbaigus ankstesnį spausdinimo seansą.