> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Atsiranda ruožų / spausdinimas netolygus
54XF-02E

Atsiranda ruožų / spausdinimas netolygus

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar užsiteršęs ekspozicinis stiklas?

Nuvalykite ekspozicinį stiklą ir apatinę tiektuvo pusę.

Ar nuvalėte fiksavimo bloką?

Nuvalykite fiksavimo bloką.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.

Ar naudojate aparatą aplinkoje, pasižyminčioje dideliu drėgnumu?

Pakeiskite <Aukšto drėgnio režimas> parametrus. Nustačius šį elementą į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, o aparatas naudojamas nedrėgnoje aplinkoje, išspausdinti vaizdai ir tekstas gali būti neryškūs.

Ar spaudinys išblukęs ar nevienodo tankio atsižvelgiant į popieriaus tipą ar aplinkos sąlygas?

Pakeiskite <Fiksavimo gerinimas> parametrus. Pakeitus režimo parametrą gali pavykti išspręsti šią problemą.
PASTABA
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>. Iš pradžių išbandykite <1 režimas>.
Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti susiraitę arba gali pailgėti spausdinimo trukmė.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Nustačius <Įjungta> tuščiose srityse gali būti matomi šešėliniai vaizdai.

Ar naudojate dulkėtą popierių? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Naudojant dulkėtą popierių spaudiniai gali būti neryškūs arba brūkšniuoti. Nustačius <Kor. vaiz., sugad. pop. dulk.> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

Ar tinkamai atliekamas spaudinio spalvų ar spalvų tonų koregavimas?

Pakeiskite <Koreguoti spalvų neatitikimą> parametrus. Nustačius šį elementą į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.
Pakeiskite <Dryžių ant būgno maž. režim.> parametrus. Nustačius šį elementą į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.