> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Matyti balti taškai
54XF-02J

Matyti balti taškai

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba kilo naudojimo aplinkos parametrų problemų. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?

Pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.

Ar atliekant dvipusį spausdinimą antros pusės pagrindinėje paraštėje matoma tuštuma? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Spausdinant ant dviejų plono popieriaus lapo pusių, antros pusės pagrindinėje paraštėje gali būti matoma tuštuma. Nustačius <Koreg tušt užp. pus (dvip sp)> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali būti paveikta spausdinimo kokybė.

Ar pagrindinėje paraštėje matoma tuštuma? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Spausdinant ant plono popieriaus pagrindinėje paraštėje gali būti matom tuščia sritis. Nustačius <Tuštumos koregavimas> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, spaudiniai gali būti neryškūs.

Ar pasireiškia nevienodas spausdinimo tankis, kai atrodo, kad ant lapo nukrito vandens lašų?

Nustačius <Sumažinti vandens lašų raštą> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali būti paveikta spausdinimo kokybė.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos.