> Įprastos problemos > Klaidos indikatorius nuolat šviečia arba mirksi
54XF-002

Klaidos indikatorius nuolat šviečia arba mirksi

Įvykus klaidai nuolat šviečia arba mirksi klaidos indikatorius. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar popierius tinkamai įdėtas?

Patikrinkite, ar popierius tinkamai įdėtas.

Ar neįstrigo popieriaus?

Patikrinkite, ar užstrigo popierius. Jei užstringa popierius, ekrane rodomas pranešimas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad pašalintumėte užstrigusį popierių.

Ar ekrane rodomas koks nors pranešimas?

Jei įvyksta problema, ekrane rodomas pranešimas. Atsižvelkite į pranešime nurodytas nesklandumų šalinimo priemones.

Paleiskite aparatą iš naujo.

Išjunkite aparatą, palaukite bent 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
PASTABA
Išsprendus problemą klaidos indikatorius išjungiamas ir grąžinamas pagrindinių funkcijų ekranas. Jei klaidos nepavyksta pašalinti, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.