> Kopijavimo / spausdinimo problemos > Išstumiamas tuščias lapas
54XF-01A

Išstumiamas tuščias lapas

Patikrinkite dažomųjų miltelių kasečių būseną.

Ar tinkamai įdėtos dažomųjų miltelių kasetės?

Iš naujo įdėkite dažomųjų miltelių kasetes.

Ar baigėsi dažomųjų miltelių kasetės naudojimo laikas?

Patikrinkite dažomųjų miltelių likutį kasetėse.