> Kopijavimo / spausdinimo problemos > Nepavyksta spausdinti
54XF-016

Nepavyksta spausdinti

Gali būti, kad kilo problemų su spausdinimo duomenimis ar spausdintuvo tvarkykle. Patikrinkite šiuos elementus:
Kita galima priežastis yra tinklo ar USB ryšio problema. Patikrinkite, ar tinkamai veikia ryšys.

Ar popierius tinkamai įdėtas?

Patikrinkite, ar popierius tinkamai įdėtas.

Ar galite išspausdinti bandomąjį „Windows“ puslapį?

Jei galite išspausdinti bandomąjį „Windows“ puslapį, reiškia problema nėra susijusi su aparatu arba spausdinimo tvarkykle. Patikrinkite programos spausdinimo parametrus.

Ar ilgas spausdinimo dokumento failo vardas?

Siunčiant užduotį iš kompiuterio į aparatą, ji siunčiama su pavadinimu, kuris pagrįstas dokumento failo vardu ir programos, naudojamos spausdinimui, pavadinimu. Per ilgo užduoties pavadinimo negalima nusiųsti, todėl įsitikinkite, kad dokumento failo vardas yra ne per ilgas.

Ar naudojate apsauginę programinę įrangą?

Įsitikinkite, kad spausdinimo neriboja apsauginė programinė įranga ar kita programinė įranga.

Ar klaida įvyksta bandant spausdinti konkretų dokumentą ar spausdinti naudojant konkrečią programą?

Iš naujo sukurkite reikiamą dokumentą arba importuokite dokumento turinį į naują failą, tada bandykite spausdinti dar kartą.
Patikrinkite, ar dokumentą galima spausdinti naudojant kitą programą. Jeigu rezultatas sėkmingas, vadinsi problemų kilo dėl pradinės programos naudojimo. Kreipkitės į programos kūrėją.

Ar kilo problemų su spausdintuvo tvarkykle?

Iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas lapo dydis ar išvesties formatas.
Patikrinkite, ar įjungtas dvipusis ryšys. Jeigu jis išjungtas, įjunkite ryšį ir iš naujo paleiskite kompiuterį.

Ar liko neišspausdintų užduočių?

Jeigu spausdinimas buvo nutrauktas dėl kokių nors priežasčių, užduotis liks aparate kaip spausdinimo laukiantys duomenys. Tokiu atveju aparatas gali neveikti ar neatsakyti, net jei gaus naujus spausdinimo nurodymus. Panaikinkite likusią užduotį, tada bandykite spausdinti dar kartą.

Ar spausdinate naudodami lpr komandą?

Norėdami nepertraukiamai spausdinti PDF duomenis naudodami lpr komandą, spausdinkite užduotis po vieną naudodami intervalus pagal parametrą <Skirtojo laiko pabaiga>

Ar įvyko klaida?

Norėdami nustatyti, ar spausdinant įvyko klaidų, patikrinkite užduočių žurnalą.

Ar galima spausdinti naudojant kitus kompiuterius?

Jei taip pat negalite spausdinti iš kitų kompiuterių, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.