> Fakso / telefono problemos > Automatinis perjungimas tarp telefono ir fakso negalimas
54XF-01S

Automatinis perjungimas tarp telefono ir fakso negalimas

Gali būti, kad netinkamas gavimo režimas ar gavimo parametrai arba mažai laisvos atminties. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar aparatas nustatytas automatiškai perjungti telefono ir fakso režimus?

Patikrinkite, kad priėmimo režimas būtų nustatytas kaip <Faksas / telefonas (automatinis perjungimas)>, <Atsakiklis> arba <Tinklų jungiklis>.
Jeigu nustatyta <Atsakiklis>, patikrinkite, ar prie aparato prijungtas atsakiklis, jis yra įjungtas ir tinkamai įrašomas garsinis atsakymo pranešimas.

Ar liko mažai laisvos atminties?

Išspausdinkite, išsiųskite arba panaikinkite atmintyje saugomus nebūtinus duomenis.

Ar <Skambėjimo pradžios laikas> parametras nėra per trumpas?

Jeigu <Skambėjimo pradžios laikas> parametras per trumpas, faksogramų gavimas gali būti neaptinkamas, todėl skamba išorinis telefonas. Nustatykite pakankamai ilgą <Skambėjimo pradžios laikas>.

Ar nėra pasta telefono linijos būsena?

Jeigu prasta telefono linijos būsena, pakeiskite <Priėmimo pradžios greitis> parametrą.

Ar siuntimo aparatas palaiko faksogramų identifikavimo signalą (CNG signalą)?

Gaunamas skambutis iš aparato negali perduoti faksogramos identifikavimo signalo, todėl aparatas nebus perjungtas į faksogramų priėmimo režimą. Gaukite faksogramą rankinio valdymo režimu.