> Fakso / telefono problemos > Nepavyksta gauti faksogramų
54XF-01K

Nepavyksta gauti faksogramų

Gali būti, kad nustatytas netinkamas gavimo režimas arba netinkami gavimo parametrai. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar faksogramą gaunate automatiškai?

Patikrinkite, kad priėmimo režimas būtų nustatytas kaip <Faksas / telefonas (automatinis perjungimas)>, <Automatinis>, <Atsakiklis> arba <Tinklų jungiklis>.
Jeigu nustatyta <Atsakiklis>, patikrinkite, ar prie aparato prijungtas atsakiklis, jis yra įjungtas ir tinkamai įrašomas garsinis atsakymo pranešimas.
Gali būti, kad trūksta laisvos atminties vietos. Išspausdinkite, išsiųskite arba panaikinkite atmintyje saugomus nebūtinus duomenis.

Ar faksogramą gaunate rankiniu būdu?

Patikrinkite, ar nustatytas priėmimo režimas <Rankinis>.
Prieš padėdami ragelį pasirinkite <Prad. priimti> arba įveskite nuotolinio priėmimo ID numerį. Jeigu iš pradžių padėsite ragelį, ryšys bus nutrauktas.

Ar naudojate šviesolaidę liniją faksogramų gavimui?

Aparatas suderinamas su analoginėmis linijomis. Naudojant šviesolaidę liniją arba IP telefono liniją, aparatas gali netinkamai veikti, atsižvelgiant į ryšio aplinką ar prijungtus įrenginius. Tokiu atveju kreipkitės į šviesolaidės linijos ar IP telefono teikėją.

Ar faksogramas gaunate naudodami faksogramų informacijos paslaugas?

Patikrinkite dabartinį <Pasirinkti linijos tipą> parametrą ir įsitikinkite, kad telefono linijos tipas nustatytas į toninio rinkimo liniją.
Jeigu nustatyta į pulsinio rinkimo liniją, nurodykite adresatą pasirinkdami mygtuką Tonas skirtuke <Įvesti adres.>, tada įveskite adresatą. Jeigu adresatą įvedate pasirinkę mygtuką Tonas, perduodami toniniai signalai, net jeigu naudojama pulsinio rinkimo liniją.
Atlikite gavimo operaciją atsižvelgdami į balso nurodymus, kuriuos teikia faksogramų informacijos paslaugos.