> Fakso / telefono problemos > Gautų faksogramų išvestis nėra švarios būsenos
54XF-01L

Gautų faksogramų išvestis nėra švarios būsenos

Gali būti, kad siuntimo aparato nuskaitymo sritis yra nešvari arba nustatyti netinkami aparato gavimo parametrai. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar švari siuntimo aparato nuskaitymo sritis?

Paprašykite, kad siuntėjas patikrintų savo aparato nuskaitymo srities švarumą.

Ar trūksta gauto puslapio dalies?

Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus pagal popieriaus kraštus.
Spausdinkite ant atitinkamo dydžio popieriaus.
Nustatykite <Naudoti priėm. form. mažinimą> kaip <Įjungta>.