> Fakso / telefono problemos > Išsiųstų faksogramų išvestis nėra švarios būsenos
54XF-01J

Išsiųstų faksogramų išvestis nėra švarios būsenos

Gali būti, kad suteptas ekspozicinis stiklas, tiektuvas arba nustatyti netinkami siuntimo parametrai. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar nešvarus ekspozicinis stiklas arba tiektuvas?

Nuvalykite ekspozicinį stiklą arba tiektuvą. Jei valymas nepagerina rezultatų, priežastis gali būti gavėjo fakso aparatas.

Ar tinkami siuntimo parametrai?

Patikrinkite siuntimo elementų atvaizdo kokybės parametrus. Jei reikia, pakeiskite parametrus.

Ar pakeitėte numatytuosius siuntimo parametrus?

Jeigu pakeitėte numatytuosius parametrus pasirinkdami <Keisti numatytuosius parametrus (faksas)>, atkurkite numatytuosius gamyklinius parametrus.