> Fakso / telefono problemos > Nepavyksta išsiųsti faksogramų nurodant adresatą siuntimo istorijoje
54XF-01H

Nepavyksta išsiųsti faksogramų nurodant adresatą siuntimo istorijoje

Jeigu nėra istorijos duomenų arba apribota istorijos funkcija, istorijos ekranas nerodomas. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar išjungėte aparatą?

Išjungus aparatą panaikinami išsaugoti istorijos duomenys.

Ar nustatėte <Apriboti naujus adresatus> reikšmę <Įjungta>?

Jeigu nustatote <Įjungta>, istorijos duomenys, išsaugoti prieš nustatant <Įjungta>, yra panaikinami.

Ar nustatėte <Apriboti persiunt. iš žurnalo> reikšmę <Įjungta>?

Nustačius <Įjungta> negalima nurodyti adresatų iš istorijos.