> Fakso / telefono problemos > Maža priėmimo sparta
54XF-01U

Maža priėmimo sparta

Kreipkitės į siuntėją ir patikrinkite, ar tinkamas raiškos parametras.