> Tinklo problemos > Nepavyksta prisijungti prie tinklo
54XF-00E

Nepavyksta prisijungti prie tinklo

Gali būti, kad netinkamai pasirinkti prievadai arba IP adreso parametras. Patikrinkite šiuos elementus:
Taip pat patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar pasirinkti tinkai prievadai?

Patikrinkite prievado parametrus.
Jeigu nėra tinkamo prievado, sukurkite jį naudodami spausdintuvo tvarkyklę.

Ar tinkamai nustatytas IP adresas?

Atlikite ryšio patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar tinkamai nustatytas IP adresas.
DHCP aplinkoje IP adresas gaunamas automatiškai. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas dabartinis IP adresas. Jeigu IP adresas nustatytas netinkamai, patikrinkite, ar išjungta maršrutizatoriaus DHCP funkcija arba prieigos taškas.
PASTABA
Pagal numatytąjį gamyklinį parametrą, <DHCP> ir <Automatinis IP> suaktyvinti taip, kad aparatas automatiškai gautų IP adresą.

Ar sutampa aparato IP adreso potinklio dalis su kompiuterio IP adresu?

Jeigu potinklio adresai neatitinka, suvienodinkite juos pakeisdami aparato ir kompiuterio IP adresus.

Ar ryšio neriboja jūsų kompiuterio užkardą?

Jei IP adresai ar MAC adresas įvesti neteisingai, prie aparato prisijungti negalėsite. Tokiu atveju naudodamiesi valdymo pultu nustatykite <IPv4 adreso filtras>, <IPv6 adreso filtras> arba <MAC adreso filtras> kaip <Išjung.>.

Jeigu aparatas buvo išjungtas, tada vėl įjungtas, ar veikia ryšys?

Jeigu aparatas buvo išjungtas, o tada vėl įjungtas, gali būti, kad aparatui buvo priskirtas skirtingas IP adresas, negu tas, kuris yra naudojamas. Naudodami DHCP kreipkitės į savo tinko administratorių ir nustatykite vieną iš toliau pateiktų parametrų.
Aparate nustatykite <DNS dinaminis atnaujinimas> į <Įjungta>.
Nustatykite parametrą, kad kiekvieną kartą paleidus aparatą būtų priskiriamas tas pats IP adresas.