> Kada ne možete ispravno ispisivati > Papir se uvija ili gužva > Papir se gužva
54XC-068

Papir se gužva

Uzrok može biti taj da papir nije pravilno umetnut ili da se ne koristi odgovarajući papir. Provjerite sljedeće.

Je li papir pravilno umetnut?

Ako umetnuti papir prelazi crtu za ograničenje količine ili je umetnut pod kutom, mogao bi se gužvati.

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Pojavljuje li se taj problem prilikom ispisa na običnom ili tankom papiru?

Promijenite postavku za <Ispravljanje gužvanja papira>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako se postavili na <Uključ.>, ispis može biti blijed ili usporen.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.