> Kada ne možete ispravno ispisivati > Papir se ne uvlači pravilno > Papir se ne uvlači ili se uvlače dva lista ili više njih istovremeno
54XC-06E

Papir se ne uvlači ili se uvlače dva lista ili više njih istovremeno

Umetnite papir pravilno.
Dobro razlistajte snop papira da listovi ne budu slijepljeni.
Provjerite je li papir ispravno umetnut.
Provjerite je li umetnut odgovarajući broj listova papira te koristi li se odgovarajući papir.
Provjerite jesu li zajedno umetnute različiti formati i vrste papira.
Postoje slučajevi kad se papir ne uvlači pravilno zbog svoje debljine. U tom slučaju promijenite usmjerenje papira ili ga preokrenite.