> Problemi ne prestaje > Kada problem nije moguće riješiti
54XC-06Y

Kada problem nije moguće riješiti

Obratite se lokalnom ovlaštenom zastupniku tvrtke Canon ili nazovite službu za pomoć.
VAŽNO
Uređaj nemojte sami rastavljati ni popravljati.
Ako sami rastavite ili pokušate popraviti uređaj, možda ćete poništiti jamstvo.

Kada se obraćate tvrtki Canon

Kada se obraćate tvrtki Canon, pripremite sljedeće informacije:
Naziv proizvoda (MF449x / MF446x / MF445dw / MF443dw)
Naziv tvrtke distributera u kojoj ste kupili uređaj
pojedinosti o problemu (što ste učinili i što se potom dogodilo)
Serijski broj (nalazi se na naljepnici na stražnjoj strani uređaja)
NAPOMENA
Provjeravanje serijskog broja na upravljačkoj ploči
Odaberite <Nadzor statusa>  <Podaci o uređaju>  <Serijski broj>.