> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ispisani je barkod nečitak
54XC-0CH

Ispisani je barkod nečitak

Može se dogoditi da se manji barkod ili barkod debljih linija ne može pročitati.
Uvećajte barkod.
Ako je smjer linija barkoda okomit na izlazni smjer papira, okrenite sliku za 90 stupnjeva kako bi linije bile paralelne s izlaznim smjerom papira.
Ako se problem nastavi nakon provođenja gore navedenog postupka, promijenite način rada pomoću postavke [Barcode Adjustment Mode] u upravljačkom programu pisača. [Mode 1] ima najslabiji učinak poboljšanja, a [Mode 5] najveći učinak poboljšanja. Prilagodite počevši s [Mode 1].
Kartica [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  odaberite način rada
NAPOMENA
Gustoća ispisa smanjuje se ako je učinak poboljšanja veći.
Postavka [Barcode Adjustment Mode] možda se neće prikazivati, ovisno o postavkama upravljačkog programa pisača. Informacije o prikazivanju te postavke potražite u priručnicima odgovarajućih upravljačkih programa na web-mjestu s priručnicima na mreži.
Ako je postavka [Barcode Adjustment Mode] definirana, onemogućena je postavka <Ispravite mutnu sliku>. Osim toga, definiranje načina [Mode 4] ili [Mode 5] usporava ispis.