> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Na ispisima se pojavljuju mrlje
54XC-0C4

Na ispisima se pojavljuju mrlje

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da postoji problem s radnim okruženjem. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Pojavljuju li se mrlje kada uređaj koristite u okruženju s niskom razinom vlage?

Promijenite postavku za <Način niske vlažnosti>. Učinak je bolji uz <Način 2> nego uz <Način 1>. Najprije isprobajte <Način 1>.
NAPOMENA
Ako je definiran <Način niske vlažnosti>, gustoća ispisa može biti manja ili nejednaka ako uređaj koristite u okruženju s visokom razinom vlage.

Pojavljuju li se mrlje na ispisima ovisno o vrsti papira ili radnom okruženju?

Promijenite postavku za <Ispravite mutnu sliku>. <Način 1> ima najslabiji učinak poboljšanja, a <Način 4> najveći učinak poboljšanja. Isprobajte podešavanja počevši od <Način 1>.
NAPOMENA
Postavljanje većeg učinka poboljšanja može uzrokovati manju gustoću ispisa ili sporiji ispis. To također može dovesti do manje oštrih rubova i grubljih detalja.
Ako je u upravljačkom programu pisača definiran [Barcode Adjustment Mode], onemogućena je postavka <Ispravite mutnu sliku>.

Je li uređaj postavljen u okruženje u kojemu se temperatura vrlo brzo i snažno mijenja?

Ako se temperatura brzo mijenja u okruženju u kojem se nalazi uređaj, dolazi do kondenzacije koja može uzrokovani blijeđenje ili razmazivanje slika i teksta. Ako je mogućnost <Način uklanjanja kondenzacije> postavljena na <Uključ.>, uklonit će se kondenzacija iz uređaja. Uklanjanje kondenzacije može se izvršiti automatski zbog promjene temperature.
VAŽNO
Dok se kondenzacija uklanja, ispis se ne može ispravno izvršiti, a papir će izaći prazan.
Ako mogućnost postavite na <Uključ.>, uređaj mora ostati uključen da bi se učinak uklanjanja kondenzacije održao.
Ako postavite na <Uključ.>, onemogućuje se postavka automatskog isključivanja.

Pojavljuju li se mrlje prilikom kopiranja ovisno o vrsti papira ili okruženju?

Promjena postavke <Ispravi mutne slike za kopir.> može riješiti problem. <Način 1> ima najslabiji učinak poboljšanja, a <Način 3> najveći učinak poboljšanja.
NAPOMENA
Postavljanje većeg učinka poboljšanja može uzrokovati manju gustoću ispisa.