> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Donja strana papira je zamrljana
54XC-0CF

Donja strana papira je zamrljana

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da jedinica za fiksiranje prljava. Provjerite sljedeće.

Jeste li umetnuli papir manji od veličine potrebne za ispis podataka?

Provjerite odgovara li format papira veličini podataka za ispis.

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje.

Kad se slika s polutonovima kao što je fotografija ispisuje na mali komad debelog papira, pojavljuju li se linije na stražnjoj strani papira?

Promijenite postavku za <Sm. puc. ton. kod manj. tešk. pap.>. Ako ovu stavku postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, ispis će biti sporiji.