> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ispisi su blijedi
54XC-0C7

Ispisi su blijedi

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da u spremnicima ponestaje tonera. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom. Točno navedite i format i vrstu papira.

Je li uređaj postavljen u okruženje u kojemu se temperatura vrlo brzo i snažno mijenja?

Ako se temperatura brzo mijenja u okruženju u kojem se nalazi uređaj, dolazi do kondenzacije koja može uzrokovani blijeđenje ili razmazivanje slika i teksta. Ako je mogućnost <Način uklanjanja kondenzacije> postavljena na <Uključ.>, uklonit će se kondenzacija iz uređaja. Uklanjanje kondenzacije može se izvršiti automatski zbog promjene temperature.
VAŽNO
Dok se kondenzacija uklanja, ispis se ne može ispravno izvršiti, a papir će izaći prazan.
Ako mogućnost postavite na <Uključ.>, uređaj mora ostati uključen da bi se učinak uklanjanja kondenzacije održao.
Ako postavite na <Uključ.>, onemogućuje se postavka automatskog isključivanja.

Jesu li ispisi blijedi kada ispisujete na omotnice?

Ispisi mogu biti bljeđi kad ispisujete na omotnice grube površine. Ako <Način omotnice grube površine> postavite na <Uključ.> mogli biste riješiti problem. No ispis će možda biti sporiji.
NAPOMENA
<Način omotnice grube površine> funkcionira samo kada je postavka vrste papira <Omotnica 2>.
Ako postavite na <Uključ.>, postavka <Ispravljanje uvijanja papira> bit će onemogućena.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.