> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Pojavljuju se bijele mrlje
54XC-0CC

Pojavljuju se bijele mrlje

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da postoji problem s radnim okruženjem. Provjerite sljedeće.

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Pojavljuje li se praznina u središtu crnog teksta ili linija?

Promijenite postavku za <Način visoke vlažnosti>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, gustoća ispisa mijenja se ovisno o vlazi u zraku.

Je li uređaj postavljen u okruženje u kojemu se temperatura vrlo brzo i snažno mijenja?

Ako se temperatura brzo mijenja u okruženju u kojem se nalazi uređaj, dolazi do kondenzacije koja može uzrokovani blijeđenje ili razmazivanje slika i teksta. Ako je mogućnost <Način uklanjanja kondenzacije> postavljena na <Uključ.>, uklonit će se kondenzacija iz uređaja. Uklanjanje kondenzacije može se izvršiti automatski zbog promjene temperature.
VAŽNO
Dok se kondenzacija uklanja, ispis se ne može ispravno izvršiti, a papir će izaći prazan.
Ako mogućnost postavite na <Uključ.>, uređaj mora ostati uključen da bi se učinak uklanjanja kondenzacije održao.
Ako postavite na <Uključ.>, onemogućuje se postavka automatskog isključivanja.

Koristite li uređaj u okruženju s visokom razinom vlage?

Promijenite postavku za <Način visoke vlažnosti>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, gustoća ispisa mijenja se ovisno o vlazi u zraku.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.