> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Donja strana papira je zamrljana
54XC-059

Donja strana papira je zamrljana

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da jedinica za fiksiranje prljava. Provjerite sljedeće.

Jeste li umetnuli papir manji od veličine potrebne za ispis podataka?

Provjerite odgovara li format papira veličini podataka za ispis.

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje.