> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Pojavljuju se crte / ispis nije ujednačen
54XC-055

Pojavljuju se crte / ispis nije ujednačen

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da u spremnicima ponestaje tonera. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Je li kopirno staklo prljavo?

Očistite kopirno staklo i donju stranu ulagača.

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje.

Je li uređaj postavljen u okruženje u kojemu se temperatura vrlo brzo i snažno mijenja?

Ako se temperatura brzo mijenja u okruženju u kojem se nalazi uređaj, dolazi do kondenzacije koja može uzrokovani blijeđenje ili razmazivanje slika i teksta. Ako je mogućnost <Način uklanjanja kondenzacije> postavljena na <Uključ.>, uklonit će se kondenzacija iz uređaja. Uklanjanje kondenzacije može se izvršiti automatski zbog promjene temperature.
VAŽNO
Dok se kondenzacija uklanja, ispis se ne može ispravno izvršiti, a papir će izaći prazan.
Ako mogućnost postavite na <Uključ.>, uređaj mora ostati uključen da bi se učinak uklanjanja kondenzacije održao.
Ako postavite na <Uključ.>, onemogućuje se postavka automatskog isključivanja.

Pojavljuju li se vodoravne crne pruge na gornjem rubu papira?

Promijenite postavku za <Smanji Gužv. (vlaž.)/linije>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, ispis će biti sporiji.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.