> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ispis je sivkast
54XC-0AH

Ispis je sivkast

Mogući je uzrok problem s izvornikom ili radnim okruženjem. Provjerite sljedeće.

Sadrži li original pozadinsku boju, je li zamrljan, kopirate li original, kao što su novine otisnute na tankom papiru, tako da su tekst ili slike na drugoj strani vidljivi kroz papir?

Provjerite original i prilagodite gustoću na točne postavke.

Postaje li bijela pozadina tamnija?

Promijenite postavku <Gustoća pozadine>. Promjena postavke <Prilagodi (ručno)> možda će riješiti problem.
NAPOMENA
Ovisno o originalnoj boji, zahvaćeni će možda biti i dijelovi koji nisu sama pozadina.

Je li uređaj postavljen u odgovarajuće okruženje?

Instalirajte uređaj na odgovarajućem mjestu.
Pohranite spremnik tonera na odgovarajuće mjesto na dva do tri sata, a zatim ponovno pokušajte s ispisom. To bi moglo riješiti problem. Ako se problem ponovno pojavi, zamijenite spremnik tonera.