> Problemi s bežičnom LAN vezom > Prebacivanje između žičanog i bežičnog LAN-a nije moguće
54XC-08H

Prebacivanje između žičanog i bežičnog LAN-a nije moguće

Da biste se prebacivali između bežičnog i žičanog LAN-a, morate raditi s upravljačke ploče uređaja i ponovno konfigurirati mrežne postavke. Provjerite sljedeće.

Jeste li izveli operaciju prebacivanja putem upravljačke ploče uređaja?

Metodu povezivanja ne možete promijeniti ako ne izvedite operaciju prebacivanja.

Je li uređaj pravilno povezan s kabelskim ili bežičnim LAN-om?

Provjerite je li uređaj pravilno povezan s kabelskim ili bežičnim LAN-om.
NAPOMENA
Imajte na umu da, ako mijenjate postavku veze s bežičnim LAN-om s neke druge postavke (USB-a ili žičanog LAN-a), morate deinstalirati upravljačke programe s računala, a zatim ih ponovno instalirati. Dodatne informacije potražite u priručnicima odgovarajućih upravljačkih programa na web-mjestu s priručnicima na mreži.