> Problemi s bežičnom LAN vezom > Kada se uređaj ne može povezati s bežičnim LAN-om
54XC-08R

Kada se uređaj ne može povezati s bežičnim LAN-om

Bežičnu LAN vezu provjerite na sljedeći način.
1
Provjerite status računala.
Jeste li do kraja definirali postavke računala i bežičnog usmjerivača ili pristupne točke?
Jesu li kabeli bežičnog usmjerivača ili pristupne točke (uključujući kabel za napajanje i LAN kabel) ispravno priključeni?
Jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni?
Ako se problem nastavi pojavljivati čak i nakon provjere gore navedenih postavki, učinite sljedeće:
Isključite uređaje, a zatim ih ponovno uključite.
Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim se ponovno pokušajte povezati s mrežom.
2
Provjerite je li uređaj uključen.
Ako je uređaj uključen, isključite ga, pa potom ponovno uključite.
3
Provjerite mjesto instalacije uređaja i bežičnog usmjerivača ili pristupne točke.
Je li uređaj predaleko od bežičnog usmjerivača ili pristupne točke?
Ima li između uređaja i bežičnog usmjerivača ili pristupne točke zapreka kao što su zidovi?
Ima li blizu uređaja mikrovalnih pećnica ili digitalnih bežičnih telefona, odnosno sličnih uređaja koji emitiraju radiovalove?
4
Ponovno konfigurirajte postavke bežičnog LAN-a.
NAPOMENA
Ako su bežični usmjerivač ili pristupna točka postavljeni kao što je opisano u nastavku, ručno konfigurirajte postavke bežične LAN veze.
Aktiviran je skriveni način rada *1.
Aktivirano je odbijanje NEKIH veza*2.
Odabran je automatski generiran (heksadecimalni) ključ za šifriranje.
*1Funkcija koja onemogućuje automatsko otkrivanje SSID-a bežičnog usmjerivača ili pristupne točke na drugim uređajima.
*2Funkcija u kojoj bežični usmjerivač ili pristupna točka odbija vezu ako je SSID na uređaju koji se priključuje postavljen na „ANY“ (Bilo koji) ili je prazan.
Ako su bežični usmjerivač ili pristupna točka postavljeni kao što je opisano u nastavku, promijenite njegove postavke.
MAC adresa uređaja i računalo odbijeni su putem funkcije filtriranja paketa MAC adresa*3.
Kada se za bežičnu komunikaciju koristi samo IEEE 802.11n, bira se WEP ili se metoda WPA/WPA2 šifriranja postavlja na TKIP.
*3Funkcija koja dopušta samo komunikaciju s uređajima s određenim MAC adresama i zabranjuje drugu komunikaciju.